۳/۱۹/۱۳۸۹

هاشمی: می خواهیم رهبری را مدت دار کنیم. خامنه ای: طرح خوبی است، بعد از من اجرا کنید.


مطلبی که پیش رو دارید خلاصه ای است از سخنرانی سه ساعته یک مقام امنیتی که خود را مشفق معرفی کرده است در جمع روحانیون استان ها در مشهد. تیتر مطلب هم از یکی از فرازهای آن گرفته شده است که اتفاقا خنده حضار را هم به دنبال داشته است.
لینک دانلود فایل صوتی :http://www.mediafire.com/?5lm22w0t2ym#2

 تاریخ آن هم چند روزی بعد از 13 آبان سال 1388 است و هنوز اتفاقات روز دانشجو و روز عاشورا رخ نداده است. بازتاب چندانی از این سخنرانی تا کنون ندیده ام. فقط سایت جرس در مقاله ای با نام «ترفند سیاهی که اسباب رسوایی شد؛ تئوری بافی به اسم فوکویاما» و در پاراگرافی از آن اشاره کرده است که :
« آقای مسعود صدر الاسلام(شفق) نیز در جلسه  توجیهی جمعی از روحانیون حکومتی  در مشهد که  در آبانماه سال ۱۳۸۸برگزار شد، و در آن بنا بر ادعای خودش در راستای پیاده کردن نظر رهبری برای روشنگری و اشاعه این روشنگری ها توسط شنوندگان در استانهای خود، در یک  سخنرانی تقریبا سه ساعته  اخبار جعلی و شبهه برانگیزی در رابطه با بسیاری از جریانها و شخصیت های سیاسی کشور مطرح می کند.. او نیز عینا به همین فراز از نقل قول فوکویاما اشاره و عینا داستان دو بال را مطرح می کند.»
به نظر می رسد کلمه شفق در متن سایت جرس یک اشتباه تایپی است و منظور آن همین شخصی است که خود را مشفق معرفی کرده است. به هر ترتیب در نظر گرفتن سخنان این فرد و بررسی تحلیل هایی که توسط روزنامه کیهان منتشر می شود و همچنین مواضع رهبری جمهوری اسلامی نشان می دهد که سر نخ بسیاری از اتفاقات و تحلیل هایی که توسط نظام جمهوری اسلامی رخ می دهد در همین تحلیل ها و اطلاعاتی است که توسط افرادی مشابه این مقام امنیتی منتشر شده و مخصوصا به مقامات بالای جمهوری اسلامی ارائه می شود. لینک دریافت فایل صوتی این جلسه نیز به پیوست وجود دارد. با این وجود گوش کردن به دو ساعت سخنرانی این فرد ممکن است خسته کننده شود. از این رو خلاصه ای از فرازهای اصلی آن در زیر می آید.